Křest komentáře k legislativě ochrany osobních údajů

17 Feb 2020

V minulém týdnu jsme pokřtili naši nejnovější publikaci – spojený komentář k GDPR (2. vydání) a Zákonu o zpracování osobních údajů vydaný nakladatelstvím Leges (https://lnkd.in/gUCE58N) a zároveň v elektronickém právním systému Codexis, které na křtu reprezentovali Jana Hyklová (Leges) a Václav Chládek (ATLAS Consulting). Patronát nad komentářem převzali Marie Brejchova (Prezidentka Unie podnikových právníků ČR) a David Elischer (docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy).