PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitele o tom, že pověřeným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 5. 2. 2016. Internetová stránka České advokátní komory je www.cak.cz.

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář hereby wishes to inform its clients that the Czech Bar Association has been appointed as an alternative dispute resolution entity for disputes between clients who are consumers and attorneys-at-laws. The appointment has been made pursuant to Article 14 of Act No. 634/1992 Coll., on Consumers Protection, as amended, by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic on 5 February 2016. The Czech Bar Association’s website is www.cak.cz.