Právní průvodce COVID-19: Bezúročné půjčky, záruky a dotace

30 Mar 2020

Naposledy aktualizováno 30. března 2020, 17:00

1. Poskytování záruk – COVID II

V návaznosti na program Úvěr COVID I (pro úplnost informace níže), který již byl ukončen, připravila ČMZRB společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu program COVID II. Cílem je opět ekonomická podpora malých a středních podnikatelů a živnostníkům, tentokrát formou poskytování záruk komerčních úvěrů a finančních příspěvků na úhradu úroků.

Kdo může žádat? O podporu mohou žádat malí a střední podnikatelé (vč. mikropodniků), kteří podnikají v ČR mimo region hlavního města Prahy a vykonávají podporovanou ekonomickou činnost (viz příloha č. 1 Výzvy).

Mikropodniky, malé a střední podniky jsou takové, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR.

Co lze získat? Záruku ČMZRB až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru s dobou ručení až 3 roky. Finanční příspěvek na úhradu úroků až po dobu 3 let. Výše příspěvku je závislá na výši zaručovaného úvěru, avšak maximálně do výše 1.000.000,- Kč.

Na jaký úvěr? Úvěr poskytnutý od spolupracující komerční banky v maximální výši 15.000.000,- Kč. Zaručovaný komerční úvěr je možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby apod.

Kdy žádat? Žádosti je možné odesílat od 2. dubna 2020. Žádost lze podávat i opakovaně, a to jednou za 6 měsíců.

Jak žádat? Žádost se podává elektronicky prostřednictvím e-podatelny. Všechny potřebné podklady uveřejňuje ČMZRB na svých internetových stránkách.

Další podrobnosti o podmínkách programu COVID II a konkrétním postupu naleznete ve Výzvě k předkládání projektů zde a v sekci Program COVID II.

Dne 23.3.2020 zveřejnilo Ministerstvem průmyslu a obchodu informaci, že společně s Ministerstvem financí připravuje program na poskytování záruk větším podnikatelům (až do výše záruk 330 miliard korun). Záruky budou poskytovány prostřednictvím společnosti EGAP.

Více informací o tom, jak získat finanční podporu naleznete rovněž na stránkách našeho partnera společnosti Grant Thornton.


2. Dotace

Jako další formu ekonomické podpory vedle poskytování úvěrů a záruk vláda schválila nový dotační program Technologie COVID pro společnosti, které vyrábí nebo vyvíjí zdravotnické prostředky pro boj proti koronaviru. První výzva s názvem Technologie COVID 19 z OP PIK by měla být vyhlášena 14. dubna 2020. O podporu až do výše 20 milionů korun (45 % nákladů na pořízení nových technologických zařízení) budou moct žádat malí a střední podnikatelé. K dispozici bude celkem minimálně 300 milionů korun. Vláda garantuje odkup materiálu od příjemců dotace minimálně po dobu 12 měsíců.

Druhým dotačním programem je Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 jehož cílem je podpora rychlého zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit.


3. Bezúročné půjčky

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) spustila v reakci na ekonomické důsledky pandemie viru SARS CoV-2 programy na podporu malých a středních podnikatelů. Zřejmě nejžádanější formou podpory bude program Úvěr COVID, jehož cílem je usnadnit přístup podnikatelům k provoznímu financování formou bezúročného úvěru. Dalším programem je Projekt Expanze, který také nabízí bezúročný úvěr na podporu zahájení či rozvoje podnikání.

Vedle úvěrů ČMZRB nabízí také podporu ve formě usnadnění přístupu k bankovním úvěrům formou poskytnutí záruk. Program M-záruka a Expanze – záruky opět cílí na malé a střední podnikatele. Záruka se poskytuje pro podnikatelské záměry investičního i provozního charakteru.

Program Úvěr COVID I

Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 8:00. Úvěr byl vyčerpán a v tuto chvíli lze žádat pouze v rámci programu COVID II, o němž jsou souhrnné informace k dispozici výše.

 


Ostatní články z našeho Právního průvodce:

Právní průvodce COVID-19


Informace zde obsažené nepředstavují právní poradenství a nelze na ně spoléhat bez konzultace s právním zástupcem.