PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO: Právní průvodce dopady COVID-19 v ČR

2 Apr 2020

Naposledy aktualizováno 2. dubna 2020, 11:20

Právní průvodce dopady COVID-19 přináší tato témata:


NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR rozhodla v souvislosti s novým virem SARS CoV-2 (tzv. koronavir) o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky. Ten je oprávněna vyhlásit v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti o České republiky a krizovým zákonem. Nouzový stav byl vyhlášen dne 12. března 2020, a to na maximální možnou dobu – tj. 30 dnů, měl by tedy skončit v sobotu 11. dubna 2020 (pokud jej vláda nezruší dříve). Nouzový stav je možné prodloužit jen s předchozím souhlasem Poslanecké sněmovny. Podle informací z 1. dubna se vláda chystá tuto žádost Poslanecké sněmovně předložit.

Vláda postupně přijímá další omezující opatření, včetně uzavření některých obchodů, plošné karantény a dalších. Aktuální přehled všech přijatých opatření je k dispozici na internetových stránkách Vlády.

Jaké jsou dopady těchto opatření na zaměstnavatele, právní vztahy s klienty a odběrateli a co lze případně žádat od státu? Níže vám přinášíme základní přehled právních aspektů souvisejících s těmito omezeními. Přehled pravidelně aktualizuje a doplňujeme o nejnovější poznatky. Souhrn informací rovněž přinášíme v angličtině.


ZAMĚSTNANECKÉ OTÁZKY

V důsledku s rozhodnutím vlády o omezení pohybu a o zákazu  kulturních, sportovních a dalších akcí a o provozu maloobchodu mohou zaměstnavateli vznikat omezení související s jeho provozem a přidělování práce zaměstnancům. Dne 19. března 2020 vláda ČR rozhodla o pomoci podnikatelům na ochranu pracovních míst a dále o rozšíření ošetřovného na další osoby. Více informací naleznete v Právním průvodci: Zaměstnanecké otázky.

Důležitým opatřením pro ochranu zaměstnanců i zachování chodu společnosti je bezesporu možnost práce z domova. Základní pravidla, které je nutno pro Home office zaměstnanců dodržovat shrnujeme v Právním průvodci: Home Office (dostupné pouze v angličtině).

Významné omezení ekonomiky může zásadním způsobem zasáhnout do činnosti jednotlivých zaměstnavatelů, kteří budou nuceni přistoupit k hromadnému propouštění zaměstnanců. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne přistoupit k takovému kroky a propouští více než 10 zaměstnanců, uplatní se specifická pravidla hromadného propouštění podle zákoníku práce. Více informací naleznete v samostatném článku Právního průvodce: Hromadné propouštění.


NÁHRADA ŠKODY OD STÁTU

Opatření vlády vyhlášená v souvislosti s nouzovým stavem významným způsobem zasahují do svobody pohybu osob, ale rovněž ekonomické činnosti mnohých podnikatelů. Stát je přitom odpovědný za veškerou škodu, kterou v souvislosti s takovými opatřeními způsobí.

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Náhrada škody způsobené krizovými opatřeními.


NEMOŽNOST PLNĚNÍ A DOPADY NA SMLUVNÍ VZTAHY

Pandemie viru SARS CoV-2 a související vládní opatření (karanténa, zavřené obchody a restaurace, zrušené lety apod.) již nyní rovněž podstatný vliv na plnění smluvních závazků. Jaké jsou důsledky pandemie pro existující smlouvy, k čí tíži jdou následky ze vzniklé situace a jak ovlivňuje nároky z porušení smlouvy jeho příčina?

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Dopady na smluvní vztahy.


DAŇOVÉ OTÁZKY

Daňový řád poskytuje několik základních nástrojů, jak odsunout některé daňové povinnosti. Nadto Ministerstvo financí přijalo mimořádný liberační balíček, kterým promíjí některé lhůty a stávající povinnosti  a odsouvá je.

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Daňové úlevy


OTÁZKY OCHRANY SOUKROMÍ

Šíření bezprostředních informací v médiích a napříč internetem o vývoji nákazy viru COVID-19 má svoje limity z hlediska ochrany osobních údajů. Jaké údaje může zpracovávat o zaměstnancích zaměstnavatel? Mohou státní orgány zveřejnit údaje týkající se identity občanů? Přinášíme rovněž souhrn aktuálního vyjádření Evropského sboru pro ochranu osobních údajů a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Otázky ochrany soukromí.


BEZÚROČNÉ PŮJČKY, ZÁRUKY A DOTACE

V reakci na ekonomické dopady pandemie viru SARS CoV-2 připravila Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu několik programů na podporu podnikání. O jaké jde programy? Kdo může o ně může žádat? Jaké jsou podmínky a omezení?

Více informací najdete v samostatném článku Právního průvodce: Bezúročné půjčky, záruky a dotace